Auteursrechten

De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, audio, video, tekst en afbeeldingen) behoren toe aan Eventing Online/EquiNewsWorld.

Zonder vooraf schriftelijk verleende toestemming, is het strikt verboden de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan te kopiëren, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.