Copyright

The material on this site is protected by national and international copyright law and may not be modified, reproduced, republished, broadcasted or redistributed without the prior written permission of Eventing Online. Or as in the case of third-party materials, the original copyright holder.

Links to websites other than those owned by Eventing Online / Equinewsworld are offered as a service to readers. The editorial staff of Eventing Online was not involved in their production and is therefor not responsible for their content.

Auteursrechten

De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, audio, video, tekst en afbeeldingen) behoren toe aan Eventing Online/EquiNewsWorld.

Zonder vooraf schriftelijk verleende toestemming, is het strikt verboden de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan te kopiëren, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.