Innovatie bij training Eventing ruiters

EP1209165387_original
Foto: EventingPhoto.com

Donderdag 25 april stond er voor de eventing senioren en young riders een kadertraining gepland. Niet zomaar een training want bondscoach Martin Lips had een team verzameld om voor het eerst aan het werk te gaan met de mobile eye. Kort gezegd registreert de mobile eye waar een sporter kijkt bij het leveren van prestaties.

Dit apparaat is in verschillende andere sporten al gebruikt. Analyse van het kijkgedrag van tophockeyers die een geweldig doelpunt maakten, bleek bijvoorbeeld voor coach en andere spelers ook leerzame informatie op te leveren. Nu is dus een eerste start gemaakt met het registreren van kijkgedrag van de ruiter als hij terreinhindernissen overwint. Bij deze eerste sessie waren het Jan van Beek en Alice Naber die de speciale bril droegen en daarmee aan de basis staan van deze eerste analyse. Het onderzoek naar het kijkgedrag van de ruiters wordt begeleid door Prof. Geert Savelbergh die verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam en een specialist is op dit gebied. De komende maanden wordt verder gewerkt aan het onderzoek om te komen tot een protocol waarmee eventueel meer ruiters getest kunnen worden.

Bron: KNHS

About Editorial Staff

Editorial Staff
Eventing Online is an independant news site about equestrian sport and eventing. In our news section we try to keep track on what is happening in the sport on all levels. If you'd like to tip us off please drop an e-mail to editorial@eventing.online