Een oproep aan alle Eventing liefhebbers

Eventing is een snel groeiende sport in Nederland. De KNHS, NOC/NSF, RABO willen dat stimuleren en hebben ambitieuze, verrijkende plannen.
De KNHS zou de gehele tak van sport graag structureel naar een kwalitatief hoger, professioneler en veiliger plan willen tillen.

Eén van de bouwstenen in het professionaliseren van de sport, is het verbreden van de kennis van de Reglementen bij alle betrokkenen.
Er is nu veel kennis verenigd in een smalle top. Via een ‘regels forum’ willen we proberen de kennis beter te verspreiden, hopelijk kan dat bijdragen aan betere en veiligere sport.

Er zijn op het moment 3 mensen in Nederland in opleiding om een FEI Eventing official te worden, om internationale wedstrijden te begeleiden, te weten, Rob Janssen, Gert Naber en Marlies Reibestein.

Van hen gaat het initiatief uit om een internet forum op te zetten dat wil ‘spelen met de regels’, opdat iedereen die dat forum meeleest een beter begrip kan krijgen van de reglementen. Iedereen kent vast het Discipline Reglement Eventing. Het gaat in dit forum juist om de ‘grijze’ gebieden, waarin de regels ‘geïnterpreteerd’ moeten worden.

 

Het idee is als volgt:

Heb je in het verleden een situatie mee gemaakt, waarbij de officials een beslissing moesten nemen omdat de reglementen niet helemaal toereikend waren of het hele voorval niet in de reglementen voorkwam…..

Beschrijf deze situatie dan en mail het naar eventingregels@outlook.com

Wij anonimiseren het geval en maken er een algemene case van, die hopelijk voor iedereen interessant kan zijn. De cases zullen te lezen zijn op www.sgw-online.nl
Wij zullen bij iedere ‘gek geval’ vermelden, welke officiële regel van toepassing was.

De cases worden dus nadrukkelijk alleen besproken omdat ze leerzaam kunnen zijn voor iedereen, nu en in de toekomst. Het is géénzins de bedoeling om situaties uit het verleden opnieuw te beoordelen.

Om een indruk te geven van wat we hopen binnen te krijgen, zullen we zelf beginnen met een aantal gevallen in te sturen.

 

Bijvoorbeeld:

Marlies Reibestein, springconcours CIC* Ede

Ik rij de ring in, groet de jury, hoor de bel en rij aan op hindernis 1. Vlak voor hindernis 1, zie ik in mijn linkerooghoek een hond op me af komen rennen. Ik ben afgeleid, paard voelt dat, en stopt op 1. Boos draai ik een volte en rij opnieuw aan.
Vlak voor ik weer bij hindernis 1 ben, hoor ik de omroeper zeggen, “is er een jager in de buurt, die deze hond even kan afschieten”. Dus ik denk “Wat zegt ze nu” en pats, mijn paard staat weer stil hij hindernis 1.

Verontwaardigd ga ik naar de jury, die meldt dat ik nu gediskwalificeerd ben.

Wat had ik in dit geval moeten doen?

 

Gert Naber, als official aanwezig tijdens een FEI-wedstrijd in Bredeneek in Duitsland.

Er reden deelnemers van verschillende Nationaliteiten mee op deze wedstrijd.

Eén van hen kwam met zijn als 1e gestarte paard, bij een weigering zeer knullig ten val. Hij stond er eigenlijk gewoon naast, maar was met dat paard wel gediskwalificeerd.

Toen deze ruiter later die dag met zijn 2e paard aan de start verscheen, meldde de official in de startbox, dat hij niet van start mocht gaan.

Boos en verontwaardigd meldde hij zich bij Gert. Waarom mocht hij niet starten??

 

Rob Janssen, als TA tijdens een nationale wedstrijd in Nederland

Tijdens een nationale wedstrijd in Nederland staat een paard kort stil voor de hindernis en springt dan alsnog. De hindernisrechter oordeelt dat het paard echt stil gestaan heeft en noteert een weigering.

Even later komt een vriendin van de ruiter, naar de Federatie Vertegenwoordiger met een filmpje, gemaakt met een telefoon, wat zou moeten uitwijzen, dat het paard alleen ‘getwijfeld’ heeft en niet ‘heeft stil gestaan’. De federatie vertegenwoordiger spreekt de hindernis rechter aan. Deze blijft bij zijn mening.

Wat nu te doen??

Zo zijn er vast nog veel meer ‘grijze’ gevallen, die jullie hebben mee gemaakt, stuur ze in!

Wij verheugen ons op jullie inzendingen naar eventingregels@outlook.com en gaan er mee aan de slag. Op voorhand dank!!!

Rob, Gert en Marlies

About Editorial Staff

Editorial Staff
Eventing Online is an independant news site about equestrian sport and eventing. In our news section we try to keep track on what is happening in the sport on all levels. If you'd like to tip us off please drop an e-mail to editorial@eventing.online