Geen SGW Chaam in 2014

Lara de Liedekerke (BEL)
Foto: EventingPhoto.com

De organisatie van SGW Chaam heeft helaas moeten besluiten in 2014 geen SGW te zullen organiseren. Aan deze beslissing liggen twee oorzaken ten grondslag.

De gemeente Alphen Chaam heeft onlangs de waterplas ‘t Zand uitgediept. De aannemer die de werkzaamheden heeft uitgevoerd mag voor een periode van 2 jaar de grote speelweide op ‘t Zand gebruiken als opslagdepot voor het vrijgekomen zand. Momenteel ligt er ca. 45.000 m3 zand opgeslagen en neemt zowat het gehele oppervlak van de speelweide in beslag. Dit terrein is een cruciaal onderdeel van de diverse routes in alle klassen.

Een alternatieve route ontwerpen is zeer lastig, rekeninghoudend met de mogelijkheden van het terrein, de reglementen van de KNHS en de FEI en de veiligheid van de deelnemers en bezoekers. Voor het ontwerpen en aanleggen van nieuwe routes zullen ook kosten gemaakt moeten worden. De veiligheid is een belangrijk aspect wat de organisatie in hun besluit heeft laten meewegen.

Tweede oorzaak is de recente uitspraak in de rechtszaak SGW Princenhage die voor de nodige onrust heeft gezorgd. De KNHS heeft aangekondigd maatregelen te nemen om organisaties beter te ondersteunen en beschermen in in gevallen zoals deze. Echter tot op heden heeft dit nog niet tot betere en duidelijke regel geleid, aldus de organisatie van SGW Alphen Chaam. Voor een organisatie als SGW Alphen Chaam is het in deze onzekerheid moeilijk om vrijwilligers te motiveren die bestuurlijke verantwoording willen nemen.

Gezien de naamsbekendheid, het groot aantal deelnemers en bezoekers hoopt de organisatie dat zij in het komend jaar de obstakels, waarmee zij momenteel worden geconfronteerd, op te kunnen lossen om in 2015 weer een volwaardige wedstrijd te kunnen organiseren.

About Editorial Staff

Editorial Staff
Eventing Online is an independant news site about equestrian sport and eventing. In our news section we try to keep track on what is happening in the sport on all levels. If you'd like to tip us off please drop an e-mail to editorial@eventing.online