Organisatie en parcoursbouwer Princenhage ook in hoger beroep aansprakelijk gesteld

EP1403295455Op 20 mei j.l. heeft het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch de uitspraak van de rechtbank in Breda dat de organisatie van SGW Princenhage en de parcoursbouwer aansprakelijk zijn, bekrachtigd. In 2010 vond er tijdens de SGW wedstrijd in Princenhage een ongeval plaats, waarbij het paard verongelukte. In de rechtszaak die daarop volgde, bepaalde de rechter dat de organisatie en de parcoursbouwer hiervoor aansprakelijk waren.

De laatstgenoemden gingen tegen dit vonnis in hoger beroep, maar hiervan is de uitkomst dat het eerdere vonnis van kracht blijft en de organisatie de eigenaar van het paard een schadevergoeding van € 45.000,- moet betalen. Volgens de KNHS zal dit bedrag door de verzekering worden uitgekeerd.

Inzet van het hoger beroep was de exoneratieclausule. Hierin stond dat de organisatie niet aansprakelijk was in het geval van schade aan de deelnemer of aan diens paard. Echter naar mening van de rechtbank valt de organisatie, alsmede de parcoursbouwer, een ernstig verwijt te maken omtrent het niet vast zetten van de hindernis. Vanwege het ernstige verwijt dat de organisatie en de parcoursbouwer kan worden gemaakt, in samenhang met het feit dat de ruiter op deze risico’s niet bedacht hoefde te zijn en de organisatie bovendien verzekerd is, acht het hof een beroep op de exoneratieclausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Over SGW Online

Avatar