Reglementswijzigingen per 1 maart

In het reglement staan de spelregels die voor eventing gelden.

Voor het onderdeel dressuur wordt verwezen naar het dressuurreglement en voor het onderdeel springen naar het springreglement. Zijn er uitzonderingen dan worden deze benoemd in het eventingreglement.

Het eventingreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het eventingreglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het eventingreglement voor.

Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

In het eventingreglement zijn per 1 maart 2015 nauwelijks wijzigingen. De breekboom heeft een officieel plekje in het reglement gekregen en in het springen en de cross zijn naast de stompe sporen nu ook sporen met een bolletje toegestaan.

Ingangsdatum: 1 maart 2015

Download

Bron: KNHS

About eventingonline

eventingonline
Heb jij informatie over SGW en eventing activiteiten, wedstrijden, clinics, training en evenementen die je graag wilt delen? Stuur jouw tekst in bijvoorbeeld Word – of in een e-mail – dan naar editorial@eventing.online