Rhinopneumonie nu ook Nederland vastgesteld

Op een locatie in Aerdenhout (Noord Holland) is een uitbraak van Rhinopneumonie vastgesteld. Paarden van de locatie worden niet vervoerd. Paarden uit de directe omgeving van de besmette locatie mogen aan de evenementen waaronder keuringen en wedstrijden deelnemen wanneer er een gezondheidsverklaring is afgegeven.

Op de locatie in Aardenhout gaat het om EHV1, de variant van rhinopneumonie die zich uit middels abortus en in sommige gevallen neurologische verschijnselen. De Gezondheidsdienst heeft dit na onderzoek bevestigd. De paarden mogen de locatie de komende vier weken niet verlaten.
De paarden op de locatie zijn de laatste weken niet met andere paarden in contact zijn geweest. Hierdoor is er een verminderd en controleerbaar verspreidingsrisico.

Paarden die met andere paarden van deze locatie in contact zijn geweest dienen geïsoleerd te worden van andere paarden en moeten dagelijks getemperatuurd te worden. Bij verdenking van Rhinopneumonie raadpleeg dan direct uw dierenarts.

De Sectorraad paarden adviseert organisatoren de komende vier weken tijdens evenementen in de omgeving van de besmette locatie de volgende extra maatregelen treffen:
a) Geen paarden van de besmette locatie toe te laten.
b) Bij paarden uit de directe omgeving van het besmette bedrijf vooraf klinisch onderzoek door praktiserend dierenarts en laboratoriumonderzoek neusswab. Bij verklaring gezond en neusswab negatief, paard toelaten tot evenement.
c) Bij ééndaags evenement paarden niet op stal te zetten.
d) Bij aankomst klinische controle door een dierenarts.
e) Direct contact tussen paarden te vermijden.
f) Geen gezamenlijke voer- en drinkwatervoorziening, eigen emmers en voerbakken te gebruiken.

Het is aan de eigenaar van een paard zelf om te besluiten om met zijn of haar paard te gaan reizen en/of aan evenementen deel te nemen.

Voor meer informatie over Rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

Bron: KNHS

About Editorial Staff

Editorial Staff
Eventing Online is an independant news site about equestrian sport and eventing. In our news section we try to keep track on what is happening in the sport on all levels. If you'd like to tip us off please drop an e-mail to editorial@eventing.online