SGW Amsterdamse Bos gaat definitief door

SGW AmsterdamsebosSommigen staan de beelden nog op het netvlies gebrand: een heuse “military” in het Amsterdamse Bos. Het is al enkele decennia geleden. In de tussenliggende periode heeft deze tak van paardensport zich sterk ontwikkeld en veranderd.

De goede structuur die de KNHS faciliteert leidt ook tot een enorm aantal inschrijvingen per wedstrijd. Maar de enorme organisatieomvang en het grote aantal vrijwilligers dat voor een samengestelde wedstrijd benodigd is, beperkt het aantal mogelijkheden om in deze discipline te starten. En midden in de randstad zijn de mogelijkheden nagenoeg nul. Tot nu toe.

Op 28 maart 2015 zal de eerste SGW Amsterdamse Bos plaatsvinden.

Om met een nieuw gevormd organisatiecomité in een openbaar en gemeentelijk bos, met medewerking van boswachterij en de gemeente, toch een veilige en succesvolle SGW te kunnen neerzetten, is gekozen voor een bescheiden start op BB niveau; de wedstrijd beperkt zich tot de cross.

Circa 250 paarden en ponies zullen deelnemen aan een mooi vloeiend spring-en crossparcours startend op het 10 hectare grote Land van Bosse, het prachtig gedraineerde evenemententerrein aan de westzijde van het Amsterdamse Bos.

Om ook beginnende cross ruiters veilig te kunnen laten rijden, is in samenspraak met de KNHS gekozen voor een springparcours dat direct aansluit op een crossparcours. Deelnemers worden over de eerste zes afwerpbare hindernissen gejureerd op rijstijl en techniek, zodat de KNHS jury diegenen die onvoldoende veilig rijden met een rode vlag zal tegenhouden alvorens de cross zou worden voortgezet over de vaste hindernissen.

Een gezellig strodorp wordt ingericht op het Radarterrein naast het evenemententerrein. Uitsluitend deelnemers met trailer of vrachtwagen kunnen rondom het evenemententerrein parkeren. Bezoekers kunnen gebruik maken van de vele parkeerplaatsen die het Amsterdamse Bos te bieden heeft.

SGW Amsterdamse Bos is enthousiast over het kunnen organiseren van de eerste samengestelde wedstrijd en hoopt bij succes in de volgende jaren de wedstrijdklassen te kunnen uitbreiden tot een volledige samengestelde wedstrijd met dressuur, springparcours en cross country.

Bron: www.sgwamsterdamsebos.nl

About eventingonline

eventingonline
Heb jij informatie over SGW en eventing activiteiten, wedstrijden, clinics, training en evenementen die je graag wilt delen? Stuur jouw tekst in bijvoorbeeld Word – of in een e-mail – dan naar editorial@eventing.online