Strenge regels voor helm camera’s in Engeland

EP1209165075
Foto: EventingPhoto.com

In Engeland zijn er strenge regels ingevoerd voor het gebruik van helm camera’s. Om een helm camera te gebruiken is vooraf toestemming van British Eventing vereist. In de nieuwe overeenkomst , doen ruiters afstand van alle rechten van de opgenomen beelden, en maakt British Eventing de enige eigenaar en beheerder van deze rechten. Een kopie van alle opgenomen beelden moeten worden verstrekt op aanvraag .

Deelnemers mogen het beeldmateriaal gebruiken voor persoonlijk gebruik, maar mogen deze niet verkopen of in licentie aan derden geven of toestemming verlenen aan derden om de beelden te gebruiken. Persoonlijk gebruik zoals uploaden naar social media of eigen website is wel toegestaan. Deze dient wel vergezeld te gaan van de verklaring, “Alle rechten voorbehouden aan Britse Eventing”.

British Eventing heeft het recht om de deelnemer te vragen de beelden te verwijderen  uit de media wanneer deze illegale, beledigende of lasterlijke inhoud bevatten, of als het schadelijk voor het imago van de sport Eventing in het algemeen wordt beschouwd .

Ruiters moeten er ook voor zorgen dat de helmcam en alle bijbehorende apparatuur goed is aangesloten en dat het gebruik van dergelijke producten andere veiligheidsvoorzieningen niet in gevaar brengen.

Bron: horsetalk.co.nz

About SGW Online

Avatar

Geen reacties

  1. Avatar

    Gaan ze straks ook eisen dat alle foto’s ook eigendom zijn van BE?